Kariera

Dołącz do zespołu INBAP Group

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Obecnie firma liczy ponad sześćdziesięciu wykwalifikowanych pracowników. Drużynę firmy tworzą: inżynierowie, architekci, prawnicy, kierownicy inwestycji, kierownicy projektów, specjaliści ds. nieruchomości, specjaliści ds. komercjalizacji, specjaliści ds. pozyskiwania nowych inwestycji, zarządcy nieruchomości, specjaliści ds. zakupu akcji, specjaliści ds. marketingu i public relations, księgowi, specjaliści ds. windykacji, kierownicy i pracownicy działów biurowych, pracownicy terenowi. Wciąż rozwijamy oraz doskonalimy swoje umiejętności.

Kogo aktualnie poszukujemy?

• ADMINISTRATORA CENTRUM HANDLOWEGO

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Zakres obowiązków:
– zarządzanie podległymi pracownikami – m.in. organizacja i nadzór prac konserwacyjnych, remontowych oraz porządkowych,
– koordynacja działania serwisów budynków oraz nadzorowanie jakości usług m.in. serwis techniczny, serwis sprzątający, ochrona fizyczna,
– planowanie wydatków finansowych na przeglądy, remonty i inwestycje w zakresie infrastruktury,
– kontrola pracy urządzeń – codzienne sprawdzanie stanu technicznego obiektu;
– bieżące diagnozowanie oraz usuwanie usterek,
– budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z najemcami oraz rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemców,
– współpraca z działem marketingu,
– archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:
– obsługa komputera – MS Office, znajomość MS Excel i Outlook,
– zdolności organizacyjne i interpersonalne,
– prawo jazdy kat. B,
– dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
– umiejętność działania pod presją czasu,
– samodzielność oraz efektywna organizacja czasu i pracy,
– wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne lub ekonomiczne,
– wysoka kultura osobista,
– komunikatywność i otwartość w relacjach z innymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Handlowe Rywal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 83 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”
UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli, nie będą brane pod uwagę!
Kontakt: e-mail: katarzyna.dejneka@inbap.comtel: +48 506 075 097

• INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Miejsce pracy: cała Polska

Wymagania:
– wykształcenie wyższe kierunkowe – inżynier budownictwa z uprawnieniami,
– doświadczenie na podobnym stanowisku min 3 lata,
– znajomość rynku budowlanego,
– zdolności negocjacyjne,
– odporność na stres,
– dyspozycyjność,
– MS Office, prawo jazdy, dodatkowy atut – AUTOCAD,
Siedziba w Białej Podlaskiej i Gdańsku, praca w miejscu inwestycji na terenie całej Polski.

Zakres obowiązków:
– przygotowanie i realizacja przetargów na wykonawców robót budowlanych oraz branżowych
– negocjacje i zawieranie umów z wykonawcami,
– bieżąca kontrola zaawansowania prac,
– bieżący nadzór nad realizacją obiektu zgodnie z dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
– dokonywanie odbiorów,
– rozwiązywanie problemów budowlanych, proponowanie i wdrażanie rozwiązań zamiennych,
– stały nadzór i odpowiedzialność za całokształt prowadzonego procesu inwestycyjnego,
– współdziałanie z kierownikiem budowy i projektantami,
– przeprowadzenie procesu oddania budynku do użytkowania,
– rozliczenie finansowe kontraktu,
– opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności i zgodności z zasadami sztuki budowlanej, optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji obiektów oraz standardów Inwestora.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: katarzyna.walter@inbap.com

• PRACOWNIKA BIUROWEGO

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Zakres obowiązków:
– bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
– dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i ich archiwizację,
– kompleksowe uzupełnianie baz danych,
– sprawdzanie poprawności danych zawartych w umowach oraz kompletności dołączonych     dokumentów,
– wystawianie informacji PIT-8C,
– monitorowanie ogłoszeń na stronach internetowych,
– wsparcie administracyjne pracowników terenowych,
– wsparcie pracy innych działów.

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe,
– dobra znajomość pakietu MS Office,
– komunikatywność i zaangażowanie,
– samodzielność i uporządkowanie,
– systematyczność,
– dokładność,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność szybkiego uczenia się,
– mile widziana znajomość języka rosyjskiego i angielskiego.

Oferujemy:
– pracę w miłej atmosferze, w młodym i dynamicznym zespole,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: urszula.ulita@inbap.com

 

• KOORDYNATORA NAJEMCÓW

Miejsce pracy: siedziba w Białej Podlaskiej i Gdańsku, praca w miejscu inwestycji na terenie całej

Wymagania:
– doświadczenie na podobnym stanowisku – wykształcenie: wyższe kierunkowe
– architektura,
– znajomość prawa budowlanego i runku budowlanego
– obsługa komputera – MS Office, AutoCAD
– zaradność, samodzielność, dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:
– współpraca z działem najmu w zakresie negocjacji i sporządzania załączników technicznych do umów oraz przygotowania lokali dla poszczególnych Najemców,
– udział w koordynacji prac projektowych i wykonawczych Najemców,
– odbiór, weryfikacja i opiniowanie dostarczonej przez Najemców dokumentacji technicznej,
– koordynacja i weryfikacja zgodności wykonywanych przez Najemców prac z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, standardami Wynajmującego i warunkami na budowie,
– archiwizacja dokumentacji technicznej i podwykonawczej Najemców,
– dokonywanie pomiarów i inwentaryzacji,
– przekazywanie lokali oraz prac Najemcom,
– stała współpraca z kadrą wykonawcy, inspektorami nadzoru i projektantami,
– ofertowanie i systematyzowanie ofert wybranych prac budowlanych, materiałów i urządzeń,
– współudział w odbiorach obiektu,
– sporządzanie rzutów marketingowych i bieżące wprowadzanie zmian.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: katarzyna.walter@inbap.com

• SPECJALISTY DS. INWESTYCJI

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:
– Absolwent wydziału Architektury
– znajomość prawa budowlanego, warunków technicznych, AUTOCAD, MS Office.

Zakres obowiązków:
– sporządzanie rzutów marketingowych,
– współpraca z działem najmu i Najemcami w zakresie negocjacji i sporządzania załączników technicznych do umów,
– odbiór, weryfikacja i opiniowanie dostarczonej przez Najemców dokumentacji technicznej,
– koordynacja prac projektowych i wykonawczych Najemców,
– pomoc w przygotowaniu inwestycji w zakresie procedur administracyjnych,
– pomoc w prowadzeniu procedur przetargowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: katarzyna.walter@inbap.com

• RADCY PRAWNEGO/ADWOKATA

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Wymagania:
– tytuł  zawodowy Radcy Prawnego lub Adwokata lub w trakcie aplikacji;
– bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, administracyjnego, kodeksu spółek handlowych;
– znajomość prawa budowlanego, nieruchomości oraz podatku akcyzowego będzie dodatkowym atutem;
– rzetelność, skrupulatność, umiejętność pracy pod presją czasu;
– prawo jazdy kat. B.

Obowiązki:
– obsługa prawna działalności firmy oraz jej wewnętrznych projektów;
– udzielanie porad prawnych, doradztwo w zakresie trybu i sposobu załatwiania spraw, dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów;
– przygotowanie pism w postępowaniach administracyjnych;
– przygotowywanie pism w kontaktach z kontrahentami firmy;
– opiniowanie oraz tworzenie umów;
– reprezentowanie firmy przed sądami i innymi instytucjami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem, z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: katarzyna.czajkowska@inbap.com

• GRAFIKA W DZIALE MARKETINGU

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Wymagania:
– znajomość pakietu Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign), Pakietu Corel,
– doświadczenie w projektowaniu grafiki reklamowej, reklam internetowych, wydawnictw reklamowych i katalogów,
– umiejętność projektowania i przygotowywania materiałów do druku (DTP),
– kreatywność i samodzielność w projektowaniu nowych rozwiązań graficznych,
– dokładność i odpowiedzialność za własne działania,
– bardzo dobra organizacji pracy oraz umiejętności pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: biuro@inbap.com

• SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI

Poszukujmy osoby z doświadczeniem oraz znajomością:
– przepisów podatkowych
– zasad rachunkowości
– zagadnień kadrowo-płacowych
– obsługą programów Rewizor, Gratyfikant, Subiekt.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust, Nr 133)” na adres e-mail: katarzyna.czajkowska@inbap.com