Kariera

Dołącz do zespołu INBAP Group

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Obecnie grupa kapitałowa INBAP GROUP liczy ponad stu dwudziestu wykwalifikowanych pracowników: inżynierów, architektów, prawników, kierowników inwestycji, kierowników projektów terminalowych, specjalistów ds. nieruchomości i administracji, specjalistów ds. komercjalizacji, specjalistów ds. pozyskiwania nowych inwestycji, zarządców nieruchomości, specjalistów ds. zakupu akcji, specjalistów ds. marketingu i public relations, księgowych, specjalistów ds. windykacji, pracowników działów biurowych, pracowników terenowych. Wciąż podejmujemy się nowych wyzwań oraz doskonalimy swoje umiejętności.

Kogo poszukujemy?

– OPERATORA KOPARKI

Miejsce pracy: Małaszewicze Duże

Wymagania:

 • uprawnienia do obsługi koparki,
 • doświadczenie na stanowisku operatora,
 • umiejętność dbania o sprzęt,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • umowę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • profesjonalne narzędzia pracy,
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” na adres rekrutacje@inbap.com.

Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

– INŻYNIER BUDOWY DO REALIZACJI OBIEKTÓW HANDLOWYCH I MIESZKANIOWYCH ORAZ BIEŻĄCEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO EKSPLOATOWANYCH BUDYNKÓW

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja i przekazywanie dokumentacji technicznej do realizacji,
 • przygotowanie i realizacja przetargów na wykonawców robót budowlanych i branżowych,
 • wstępne negocjacje dotyczące warunków umowy z wykonawcami,
 • udział w procesie zakupowym i odpowiedzialność za gospodarowanie materiałami na budowie,
 • organizacja oraz nadzorowanie robót wykonywanych siłami własnymi i przez podwykonawców,
 • stały nadzór i odpowiedzialność za całokształt prowadzonego procesu inwestycyjnego,
 • współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
 • dokonywanie odbiorów i przeprowadzanie procesu oddania budynku do użytkowania,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego eksploatowanych obiektów,
 • weryfikacja zgłoszeń usterkowych na miejscu lub podczas wizji lokalnych w eksploatowanych obiektach oraz koordynowanie prac remontowych/usuwania usterek i nadzór nad jakością ich wykonania,
 • opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności i zgodności z zasadami sztuki budowlanej, optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji obiektów oraz standardów Inwestora.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 1 rok),
 • znajomość rynku budowlanego oraz procesu inwestycyjnego,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, znajomość obowiązujących przepisów i zasad sztuki budowlanej,
 • samodzielność, dyspozycyjność, zdolności negocjacyjne i umiejętność podejmowania decyzji,
 • prawo jazdy i gotowość do podejmowania wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie działającej na rynku lokalnym oraz międzynarodowym,
 • pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju,
 • ciekawe i niesztampowe realizacje.
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” na adres rekrutacje@inbap.com.

Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


– PRACOWNIKA TOROWEGO/FIZYCZNEGO

Miejsce pracy: Małaszewicze Duże, k. Terespola, woj. lubelskie

Poszukujemy pracowników fizycznych do pracy przy robotach torowych w ramach realizowanej inwestycji budowy bazy paliw i chemikaliów oraz bazy przeładunkowej.

Opis stanowiska (główne obowiązki):

 • roboty ziemne związane z budową nasypów, wykonaniem wykopów, nawierzchni torowej, zgarnianiem tłucznia, układaniem toru;
 • roboty towarzyszące: wykonanie rowów odwadniających, odwodnień liniowych;
 • roboty z użyciem specjalistycznych narzędzi torowych.

Wymagania:

 • uczciwość,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność,
 • zaangażowanie w pracę,
 • umiejętności pracy w zespole
 • mile widziane będzie doświadczenie w robotach torowych oraz prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najprężniej rozwijających się firm w regionie;
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” na adres rekrutacje@inbap.com

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.


– KIEROWNIKA ROBÓT TOROWYCH

Miejsce pracy: Małaszewicze Duże, k. Terespola, woj. lubelskie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z projektem i sztuką budowlaną oraz przyjętym budżetem i harmonogramem w ramach realizowanej inwestycji bazy paliw i chemikaliów oraz bazy przeładunkowej.

Opis stanowiska (główne obowiązki):

 • Bezpośredni nadzór na realizacją robót torowych;
 • Planowanie i koordynowanie robót w oparciu o wymogi projektowe, specyfikacje techniczne, harmonogram;
 • Organizowanie i nadzorowanie prac zgodnie z zasadami BHP;
 • Rozliczanie robót;
 • Koordynacja dostaw i odbiory materiałów nawierzchni torowej;
 • Przygotowanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej;
 • Pomoc w zatwierdzaniu stosowanych materiałów;
 • Odbiory robót z Inspektorami;
 • Koordynacja prac z pozostałymi branżami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane, mile widziane w specjalności kolejowej;
 • uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi;
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dobra organizacja pracy własnej i zespołu pracowników.

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najprężniej rozwijających się firm w regionie
 • Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń;

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” na adres rekrutacje@inbap.com.

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.


– PRACOWNIKÓW CENTRUM OPERACYJNEGO MONITORINGU

Zakres obowiązków:
• monitorowanie zdarzeń mających miejsce na terenie obiektów poprzez urządzenia systemu monitoringu,
• reagowanie na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu zgodnie z obowiązującymi procedurami – weryfikacja, odnotowanie i przekazanie zgłoszenia odpowiednim służbom,
• obserwowanie wizualizacji i nadzór poprawności pracy systemów bezpieczeństwa,
• współpraca ze służbami ochrony obiektu.

Wymagania:
• gotowość do pracy zmianowej w godzinach nocnych 22:00-7:00, 7 dni w tygodniu,
• obsługa komputera,
• spostrzegawczość i odporność na bodźce rozpraszające,
• zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Oferujemy:
• umowę zlecenie; po okresie próbnym możliwość nawiązania umowy o pracę,
• przeszkolenie do pracy,
• pracę w rozpoznawalnej, prężnie rozwijającej się firmie w Białej Podlaskiej,
• możliwość nabycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz awansu w strukturach organizacyjnych firmy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” na adres: rekrutacje@inbap.com.

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

 

– PROGRAMISTA PHP/JAVASCRIPT

Wymagania:
– Bardzo dobra znajomość PHP, JavaScript oraz biblioteki jQuery
– Dobra znajomość któregoś z frameworków PHP
– Dobra znajomość MySQL
– Podstawowa znajomość HTML5, CSS3, UML
– Znajomość i umiejętność implementowania wzorców projektowych
– Samodzielność, pasja, zaangażowanie

Mile widziane:
– Praca na większych ilościach danych w MySQL
– Znajomość zagadnień sieciowych
– Optymalizacja Baz Danych

Do Twoich obowiązków będzie należało:
– Tworzenie aplikacji/skryptów w PHP oraz JavaScript
– Implementacja nowych i rozbudowa istniejących funkcjonalności aplikacji webowej
– Integracja systemu z zewnętrznymi serwisami
– Rozwój i utrzymanie wdrożonych systemów

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat),
– niezbędne narzędzia do pracy,
– pracę w rozpoznawalnej, prężnie rozwijającej się firmie,
– perspektywę rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez inwestorbp Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres: rekrutacje@inbap.com

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.


– KIEROWNIK ROBÓT TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNYCH

Obowiązki:
– Weryfikacja i przekazywanie dokumentacji technicznej do realizacji,
– Przygotowanie i realizacja przetargów na podwykonawców robót technologicznych i budowlanych,
– Wstępne negocjacje i przygotowywanie umów z podwykonawcami,
– Pełnienie funkcji Kierownika Robót Instalacyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy  prawo budowlane,
– Organizacja i nadzorowanie robót wykonywanych siłami własnymi i przez podwykonawców,
– Bieżąca kontrola jakości, zaawansowania prac i kosztów budowy,
– Nadzór nad realizacją prac zgodnie z dokumentacja techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
– Udział w procesie zakupowym,
– Zarządzanie gospodarką materiałową na budowie,
– Dokonywanie odbiorów,
– Rozwiązywanie problemów budowlanych, proponowanie i wdrażanie rozwiązań zamiennych,
– Współdziałanie z kierownikiem budowy, projektantami i inspektorami nadzoru,
– Opiniowanie projektów i rozwiązań projektowych pod kątem racjonalności i zgodności z zasadami sztuki budowlanej, optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji obiektów oraz standardów Inwestora,
– Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Zachęcamy do aplikowania osoby, które:
– Posiadają wykształcenie wyższe techniczne budowlane – kierunkowe oraz uprawnienia budowlane,
– Posiadają doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
– Potrafią wykazać się znajomością rynku budowlanego oraz procesu inwestycyjnego,
– Posługują się oprogramowaniem komputerowym MS Office oraz AutoCAD,
– Są samodzielne, dyspozycyjne, posiadają zdolności negocjacyjne i umiejętność podejmowania decyzji,
– Znajomość specyfiki prac wykonywanych w branży paliwowo – chemicznej oraz przy instalacjach przemysłowych będzie dodatkowym atutem,
– Posiadają prawo jazdy i są gotowe do podejmowania wyjazdów służbowych,

Oferujemy:
– Pracę w stabilnej firmie działającej na rynku lokalnym oraz międzynarodowym;
– Pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole;
– Atrakcyjny system wynagrodzeń;
– Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju;
– Ciekawe i niesztampowe realizacje;
– Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub inną formę zatrudnienia – do wyboru przez kandydata.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez inwestorbp Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres: rekrutacje@inbap.com. UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli, nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.


– KOORDYNATOR DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH / DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

OBOWIĄZKI:
-Koordynacja zadań związanych z prawidłowym utrzymaniem nieruchomości.
-Współpraca z administratorami obiektów m.in. w zakresie technicznym, konserwacyjnym, porządkowym. Monitoring i kontrola kosztów.

WYMAGANIA:
– znajomość programów środowiska Windows w tym Word, Excel;
– dobra organizacja pracy;
– samodzielność i motywacja w realizacji zadań,
– prawo jazdy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INWESTORBP dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres e-mail: rekrutacje@inbap.com

UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.


 – SPECJALISTY DS. PRZYGOTOWYWANIA ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI HANDLOWYCH I MIESZKANIOWYCH

Zadania, jakie stawiamy przed osobą zatrudnioną:

– koordynowanie procesu inwestycyjnego przy wsparciu kierownika działu: przygotowanie, realizacja i przekazanie do użytkowania,
– współpraca z projektantami, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru w trakcie realizacji inwestycji,
– przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej,
– przygotowywanie materiałów przetargowych oraz analiza ofert składanych przez wykonawców,
– sporządzanie i aktualizacja rzutów marketingowych,
– współpraca z działem najmu i najemcami w zakresie sporządzania załączników technicznych do umów najmu,
– odbiór, weryfikacja i opiniowanie dostarczonej przez najemców dokumentacji technicznej,
– koordynacja prac projektowych i wykonawczych najemców.

Zachęcamy do aplikowania osoby, które:

– posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwa lub architektury,
– posiadają doświadczenie w pracy w branży budowlanej,
– potrafią wykazać się znajomością prawa budowlanego, warunków technicznych oraz procesu inwestycyjnego,
– posługują się oprogramowaniem komputerowym MS Office oraz AutoCAD,
– są samodzielne, posiadają umiejętność podejmowania decyzji.

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez inwestorbp Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres e-mail: rekrutacje@inbap.com.
UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 – ASYSTENTA/ASYSTENTKI DZIAŁU ROZWOJU, WSPARCIE ZARZĄDU FIRMY

Ambitnej i zaangażowanej osoby do wsparcia w dziale rozwoju i zarządu firmy. Oferujemy współpracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego przy inwestycjach realizowanych na terenie całego kraju.

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Zadania, jakie stawiamy przed osobą zatrudnioną:

 • wsparcie przełożonego w realizacji jego zadań;
 • bieżąca współpraca ze wszystkimi działami oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji;
 • zarządzanie obiegiem dokumentów;
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby działu rozwoju (kontakty z urzędami, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości);
 • znajomość rynku nieruchomości mile widziana.

Zachęcamy do aplikowania osoby, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe. Wykształcenie kierunkowe w zakresie gospodarki przestrzennej lub budownictwa będzie dodatkowym atutem;
 • są komunikatywne, otwarte, posiadają wysoką kulturę osobistą;
 • posiadają bardzo dobrą organizację pracy, są rzetelne i skrupulatne;
 • wykazują się bardzo dobrą znajomością środowiska Windows (Word, Excel, Power Point)
 • posiadają prawo jazdy kat. B.

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez REAL ESTATE INWESTORBP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres e-mail: rekrutacje@inbap.com
UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 – ASYSTENTA/ASYSTENTKI KIEROWNIKA PROJEKTU PRZY REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY TERMINALA PALIWOWO-CHEMICZNEGO W MAŁASZEWICZACH K. TERESPOLA

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Rodzaj współpracy: umowa o pracę/umowa o współpracy – do wyboru przez osobą zatrudnioną.

Zadania, jakie stawiamy przed osobą zatrudnioną:

 • wsparcie kierownika projektu w przygotowaniu dokumentacji;
 • poszukiwanie dostawców na podstawie wytycznych kierownika;
 • wysyłanie zapytań ofertowych;
 • analiza ofert składanych przez wykonawców przy wsparciu kierownika projektu;
 • przygotowanie inwestycji w zakresie procedur administracyjnych i dokumentacji formalno-prawnej, przy wsparciu kierownika projektu i działu prawnego;
 • udział w spotkaniach technicznych, przygotowanie notatek, pism itp.
 • współpraca z działem inwestycji;

Zachęcamy do aplikowania osoby, które:

 • dobrze orientują się w kwestiach technicznych i budowlanych;
 • są zaangażowane w powierzone im zadania i chętnie rozwijają swoje umiejętności;
 • wykształcenie techniczne będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy przy podobnej inwestycji będzie dodatkowym atutem;
 • biegle posługują się oprogramowaniem komputerowym MS Office, znajomość AutoCAD będzie dodatkowym atutem;

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez REAL ESTATE INWESTORBP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” na adres e-mail: rekrutacje@inbap.com
UWAGA: Aplikacje CV bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.